Seksjon for budsjett og koordinering

Seksjon koordinere regjeringens arbeid med langtidsplaner for forskning og høyere utdanning, bevilgninger til forskning gjennom Norges forskningsråd, saker knyttet til dimensjonering og opptak til høyere utdanning, forskningsinfrastruktur, åpen tilgang til vitenskapelige artikler og forskningsdata, og vitenskapelige priser.