Seksjon for internasjonalt samarbeid

Seksjonen koordinerer departementets internasjonale arbeid knyttet til multilaterale organisasjoner som UNESCO, OECD og Europarådet, bilateralt samarbeid med strategisk prioriterte land og sekretariatsoppgaver for den norske UNESCO-kommisjonen.