Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler

Seksjonen har ansvar for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning og følger opp virkemidler for kvalitet i Forskningsrådet, SIU, NOKUT og EU. Rekruttering og karriere, digitalisering og læringsmiljø er sentrale kvalitetsfaktorer. Seksjonen koordinerer arbeidet med polarforskning.