Seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid

Seksjonen koordinerer arbeidet med norsk deltakelse i EUs forsknings- og utdanningssamarbeid, inkludert rammeprogrammene for forskning og innovasjon og for utdanning. Seksjonen har også ansvar for koordinering av nordisk samarbeid om forskning og utdanning.