Livsoppholdutvalget

Manglende eller svake muligheter for å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold, kan føre til at voksne ikke begynner på eller gjennomfører nødvendig opplæring. Utvalget skal utrede løsninger og modeller for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole og videregående nivå.

en dør

Hvilke løsninger vil dere råde utvalget til å se på?

Utvalget inviterer til innspillseminar 16. april 2018, for å få på bordet alle gode forslag. Målet er å få frem hvilke løsninger og synliggjort barrierer og muligheter som finnes og som utvalget bør ta med seg i sine vurderinger.

Sted: Kunnskapsdepartementet i Kirkegata 18,
Tid: 16. april kl. 10-15. Kaffen er klar fra 09:30.

Deltagere bestiller og dekker egen reise og overnatting. Husk gyldig legitimasjon. 

Meld deg på her innen 11. april

Seminaret streames, og alle kan komme med sine innspill på Twitter #livsopphold og til e-postadressen  KD-Livsoppholdutvalget@kd.dep.no

Det vil det bli ført venteliste. Endelig program og deltakerliste sendes ut 12. april. 

Nett-tv Livsoppholdutvalget

Se sendingen her

Se sendingen her

Foreløpig program

09:30-10:00    Lett servering med kaffe og te

10:00-10:35    Åpning v/utvalgsleder Oddbjørn Raaum

10:35-10:45    Spørsmål og kommentarer fra salen

10:45-11:05    Kompetanse Norge v/Anders Fremming Anderssen

11:05-11:25    Udir v/ Kirsten Waarli og Astri Gjedrem
11:25-11:40    Spørsmål og kommentarer fra salen

11:40-12:10    Lett servering med kaffe og te

12:10-12:20    IKVO v/Vibeche Holte

12:20-12:30    FFKF v/Vanja Jensen

12:30-12:40    LO v/Liv Sannes

12:40-12:55   Spørsmål og kommentarer fra salen

12:55-13:10    Påfyll av kaffekoppen

13:10-13:25    IMDI v/Benedicte Soria Barkvoll

13:25-13:40    NAV v/ Erik Oftedal

13:40-13:50    FuN (Fleksibel utdanning Norge) v/ Kari Olstad

13:50-14:00   Beinstrekk

14:00-14:50    Spørsmål og kommentarer fra salen og utvalget

14:50-15:00    Oppsummering v/utvalgsleder Oddbjørn Raaum

elever

Mange trenger å bli ferdig med videregående opplæring for å sikre seg stabil og varig tilknytning til arbeidslivet, komme bedre ut av omstilling eller styrke sin kompetanse. Noen har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring. De som mangler grunnskole og videregående opplæring er en heterogen målgruppe, mange er innvandrere, spesielt på grunnskolenivå, men det er også en stor gruppe som har falt ut av videregående opplæring eller aldri har startet på videregående opplæring. 

Dagens støtteordninger ikke er tilstrekkelig tilpasset voksne som trenger opplæring på grunnskole eller videregående nivå. Derfor har regjeringen oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen. 

Mandat

Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordninger i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og ytelser under Arbeids- og velferdsetaten, samt relevante kommunale ytelser. Det skal vurderes om finansieringsordningene og organiseringen av opplæringen legger til rette for å kombinere opplæring og arbeid, og om ordningene inneholder insentiver for effektiv gjennomføring.

Ekspertutvalget skal ledes av Oddbjørn Raaum, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret.

Utvalget skal også foreslå ulike modeller som kan gi grunnlag for forsøk og effektevalueringer, og skal levere sin utredning i en NOU innen 1. desember 2018. 

Sammensetning av ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring

Leder

Seniorforsker Oddbjørn Raaum, Oslo.

Utvalgsmedlemmer

Fylkesmann Ingvild Aleksandersen, Vadsø.

Pensjonist Knut Brofoss, Oslo.

Professor Hans-Tore Hansen, Bergen. 

Forsker Marianne Haraldsvik, Trondheim.

Forsker I, Inés Hardøy, Oslo.

Seniorforsker Hanne Cecilie Kavli, Oppegård.

Professor Kjell Salvanes, Bergen.

Til toppen