Ekspedisjonssjef Hanne Yssen

E-post: hanne.yssen@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 92 11
Mobil: (+47) 948 15 220

Forsknings- og administrasjonsavdelingen (FA)