Avdelingsdirektør Kirsti Gustad

E-post: Kirsti.Gustad@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 93 06
Mobil: (+47) 984 32 706

Seksjon for forsking, innovasjon og utdanning (FIU)