Avdelingsdirektør Kirsti Gustad

E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 24 93 06
Mobil: +47 984 32 706

Seksjon for forsking, innovasjon og utdanning (FIU)