Avdelingsdirektør Per Eivind Jensen

E-post: Per-Eivind.Jensen@lmd.dep.no
Telefon: (+47) 22 24 93 73
Mobil: (+47) 993 12 131

Seksjon for økonomiforvaltning og budsjett (ØB)