Pressekontakter i Olje- og energidepartementet

Pressesenter med pressemeldinger, pressekontakter og bildearkiv.

Kommunikasjonsenheten formidler pressehenvendelser til politisk ledelse. Vi hjelper presse og publikum med å finne bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Vi er også ansvarlige for departementets internettsider.

Pressevakttelefon: 415 73 500 (ikke sms)

E-post: info@oed.dep.no 

Bildearkiv: Flickr 


Olje- og energidepartementets kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir befolkningen rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak. Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

Olje- og energidepartementet sender ut pressemeldinger på e-post. 

Sosiale medier

Facebook

Twitter

LinkedIn

Flickr

YouTube