Kontakt

Pressekontakter i Olje- og energidepartementet

Pressesenter med pressemeldinger, pressekontakter og bildearkiv.

Kommunikasjonsenheten formidler pressehenvendelser til politisk ledelse. Vi hjelper presse og publikum med å finne bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Vi er også ansvarlige for departementets internettsider.

Pressevakttelefon: 415 73 500 (ikke sms)

Etter arbeidstid og i helger er vakttelefonen kun betjent for å håndtere hastesaker. 

E-post: info@oed.dep.no 

Olje- og energidepartementets kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir befolkningen rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak. Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.

Dersom du har spørsmål til departementet som privatperson eller dersom du har en innsynsbegjæring, ber vi deg om å sende e-post til postmottak@oed.dep.no

Olje- og energidepartementet sender ut pressemeldinger via nyhetsvarsel. Du kan abonnere på nyhetsvarslene på denne siden Nyhetsvarsel - regjeringen.no

Sosiale medier

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Flickr