Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik

Leder av økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

E-post: bsh@oed.dep.no
Telefon: 22 24 65 10

Leder av økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)