Bilder av statssekretær Elisabeth Sæther

Bildene kan benyttes fritt av pressen ved kreditering av fotograf.