Råd og utvalg

Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

Kongen i Statsråd har 24.06.2011 oppnevnt og bemyndiget et sakkyndig råd som uavhengig tvisteløser for gasstransportsystemet. Rådet vil være tvisteløser i saker som gjelder rett til bruk av kapasitet, tildeling av kapasitet og overføring av kapasitet i gasstransportsystemet.

Om Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

Opprettet: 2011

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Sakkyndig råd for avgjørelse av saker vedrørende uenighet om adgang til oppstrøms gassrørledningsnett.

Full mandattekst Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

Aktive medlemmer (pr. 16.06.2021)

  • Ernst Nordtveit (leder)
  • Mette Helene Bjørndal (medlem)
  • Christian Riis (medlem)