Statnett SF

Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

Om Styret for Statnett SF

Opprettet: 1991

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Statnett SF v/ styresekretær, Jakob Norem Dyrhaug, PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo, 302

Eget nettsted: http://www.statnett.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.