Forsiden

Statnett SF

Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal ha ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett SF skal alene eller sammen med andre planlegge og prosjektere, bygge, eie og drive overføringsanlegg.

Om Styret for Statnett SF

Opprettet: 1991

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Statnett SF v/ styresekretær, Lars Olav Askheim, PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Eget nettsted: http://www.statnett.no

Aktive medlemmer (pr. 28.06.2022)

  • Nils Kristian Nakstad (leder)
  • Wenche Teigland (nestleder)

  • Egil Gjesteland (medlem)

  • Maria Sandsmark (medlem)

  • Christian Reusch (medlem)

  • Hilde Singsaas (medlem)

  • Ingeborg Ligaarden (ansattevalgt representant)

  • Steinar Jørånstad (ansattevalgt representant)

  • Rolf Korneliussen (ansattevalgt representant)