1856: Ett år med visekonge i Norge

Året fra juni 1856 til juni 1857 var den lengste perioden ordningen med visekonge i Norge ble brukt under Norges personalunion med Sverige 1814-1905. Ellers var det bare ved fem andre anledninger ordningen var i bruk, før den ble avskaffet i 1891.

Kronprins Carl

Kronprins Carl av Sverige og Norge, visekonge i Christiania juni 1856-juni
1857. (Foto: Wikipedia).

Det var kronprins Carl, unionskonge 1859-1872 som Carl XV, som fra 17. juni 1856 til 22. juni 1857 var sin far Oscar Is stedfortreder i Norge. Han overtok samme dag som stattholder Severin Løvenskiold gikk av etter å ha bestyrt stattholderembetet på overtid siden august 1855.

Den unionstilpassede Grunnloven av 4. november 1814 ga kongen rett til å beskikke enten kronprinsen eller kronprinsens eldste sønn som visekonge i Norge, eller til å beskikke en stattholder der. På samme måte som stattholderen, var visekongen på kongens vegne både statssjef, regjeringssjef og militær øverstkommanderende i Norge.

I visekongens fravær var det statsråden med rang nest etter statsministeren - førstestatsråden - som ledet regjeringsarbeidet i Christiania. Statsministeren hadde 1814-1873 sin base hos den felles kongen i Stockholm.

Ordningen med visekonge var i bruk slik mellom 1814 og 1891:

Tyve dager i 1814
Første gang ordningen med visekonge i Christiania var i bruk, var bare få dager etter den justerte grunnloven hadde passert Stortinget - da kronprins Carl Johan var i byen for å etablere unionen, fra 9. til 29. november 1814. 

Carl Johan

Carl Johan - kronprins 1814-1818. (Foto: Wikipedia).

En drøy måned i 1816
Under to år etter 1814-oppholdet var kronprins Carl Johan tilbake i Christiania som visekonge, fra 10. juni til 16. juli 1816. 

Carl Johan

Carl Johan - kronprins 1814-1818. (Foto: Kjartan Hauglid/Det Kongelige Hoff).

Et drøyt halvår i 1824
Så gikk det åtte år før ordningen ble tatt i bruk igjen, da kronprins Oscar - den senere kong Oscar I - var visekonge i Christiania fra 11. april til 1. november 1824.

Oscar

Oscar - kronprins 1818-1844. (Maleri: Joseph Karl Stieler, foto: Wikipedia).

To og en halv måned i 1833
Ni år senere var kronprins Oscar tilbake i Christiania som visekonge, fra 17. juni til 3. september 1833.

Oscar I

Oscar - kronprins 1818-1844 .
(Maleri 1849: Friedrich Dürck, foto: Kjartan Hauglid, Det Kongelige Hoff).

Et år 1856-1857
23 nye år gikk før kronprins Carl ble den lengstsittende visekongen i Christiania - fra 17. juni 1856 til 22. juni 1857.

Carl XV

Carl - kronprins 1844-1859. (Foto: Kjartan Hauglid, Det Kongelige Hoff).

Syv dager i 1884
Nå gikk det hele 27 år før visekongeembetet var i bruk for siste gang, fra 19. til 26. mars 1884. Det var kronprins Gustaf, den senere kong Gustaf V av Sverige, som representerte den siste svensk-norske unionskongen - Oscar II - i Kristiania.

Kronprins Gustaf

Gustaf - kronprins 1872-1905. (Foto: Wikipedia).

Ny tid
Gustaf var visekonge i en helt annen politisk virkelighet enn forgjengerne: Norges statsminister hadde siden 1873 sin base i Christiania, og Stortinget hadde i mars 1880 for tredje gang besluttet at regjeringsmedlemmene skulle møte i Stortinget og der være konstitusjonelt ansvarlige for sine handlinger.

I april 1883 hadde Odelstinget besluttet å reise riksrettstiltale mot medlemmene av Christian Selmers regjering, fordi de hadde nektet å godta Stortingets vedtak om regjeringens møteplikt i nasjonalforsamlingen. 27. februar 1884 hadde dommen falt i Lagtinget, og 1. mars 1884 hadde Selmer søkt og fått avskjed som statsminister.

Da kronprins Gustaf kom til Christiania 19. mars 1884, for å være Oscar IIs øyne og ører i den politiske krisen, var resten av Selmers regjering fortsatt i embetene med revisjonsminister Ole Bachke som konstituert statsminister. 21. mars gikk også den norske statsministeren i Stockholm, Otto Richard Kierulf, av.

Da Gustaf 26. mars 1884 returnerte til Stockholm, var det bare en drøy uke til "aprilministeriet" - Christian Schweigaards regjering med Carl Otto Løvenskiold som norsk statsminister i Stockholm - tok over i noen måneder før Johan Sverdrups regjering fra 26. juni 1884 markerte starten på innføringen av det parlamentariske system i Norge.

Ole A. Bachke Oscar II Christian Schweigaard

Fra venstre konstituert statsminister 1884 Ole A. Bachke (foto: Oslo Museum), kong Oscar II (foto av oljetrykk/Engstrand & Andersson), statsminister 1884 Christian Schweigaard (foto: Statsministerens kontor).

1891
Etter enda syv år, 30. juni 1891, ble ordningen med visekongeembete opphevet.

Totalt hadde Christiania visekonge i bare 1 år, 11 måneder og 16 dager i de 70 årene mellom 9. november 1814 og 26. mars 1884.