1945: På det gamle statsministerkontoret

Fra 2. oktober 1939 til 9. april 1940 og fra 8. mai 1945 til 26. november 1958 lå Statsministerens kontor i 2. etasje i Regjeringsbygningen, på kortenden mot Akersgaten. Her er noen bilder.

Regjeringsbygningen 1932

1939-1949 og 1945-1958 lå Statsministerens kontor i andre etasje i Regjeringbygningen, på kortenden mot Akersgaten. Forværelset var kontoret med terrasse over hovedinngangen. (Foto 1932: Anders B. Wilse/Oslo Museum).

Selve statsministerkontoret dekket arealet som nå utgjør rom 253 og 251 i Finansdepartementet, mens forværelset var dagens rom 201.

1945: "13 nr's Automatisk sentralbord"
9. juli 1945 bestilte Statsministerens kontor telefonabonnement med automatisk sentralbord til kontorene i Regjeringsbygningen (G-blokken). Totalpris kr. 85,25. I tillegg kom installasjonskostnader på ca. kr. 750.

 
(Foto: Statsministerens kontor).

Det var gått en drøy måned siden statsminister Johan Nygaardsvold var vendt hjem fra London 31. mai, og etpar uker siden Einar Gerhardsen hadde overtatt kontoret 25. juni. Tidligere Milorg-sjef Jens Chr. Hauge var på plass som statsministersekretær (tilnærmet statssekretær), og staben var under utvidelse.

Derfor slo man like godt til med et 6-apparaters anlegg med i alt 13 nummer, det hele koblet sammen i det som var Statsministerens kontors første sentralbord.

Ennå holdt Statsrådsekretariatet med sine telefonnummer til på den andre siden av forværelset i 2. etasje der på enden mot Akersgaten. Men snart ble de forvist til nordkvartalet på Victoria Terrasse, slik at Statsministerens kontor kunne vokse videre - først i 2. etasje, senere i 3. og 1958-2011 i Høyblokken.

At det var spartanske tider det første fredsåret viser en henvendelse som 12. september 1945 gikk fra statsministersekretær Hauge og kontorassistent I Berit Blakstad Nielsen (senere Evensmo), til Regjeringens kontorkasserer i Finansdepartementet:

"Ad kontorkasse til Statsministerens kontor
En anmoder herved om å få utlevert kr. 100,- til Statsministerens kontor til løpende utgifter, som frimerker, trikkekort, etc.
Beløpet bes ført på kap. 22, post 3".

1945: Hele regjeringen på kontoret
5. november 1945 poserer statsminister Einar Gerhardsen med sin andre regjering på statsministerkontoret, før eller etter første statsrådsmøte på Slottet. I forgrunnen statsministerens skrivebord, i bakgrunnen polstret dør til forværelset.


Sittende fra venstre: konsultativ statsråd (Finnmark-saker) i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet Peder Holt, forsynings- og gjenreisningsminister Oscar Torp, konsultativ statsråd i Sosialdepartementet Aaslaug Aasland, statsminister Einar Gerhardsen, landbruksminister Kristian Fjeld, konsultativ statsråd (fiskerisaker) i Handelsdepartementet Reidar Carlsen.

Stående fra venstre: justisminister Oscar Chr. Gundersen, finansminister Erik Brofoss, sosialminister Sven Oftedal, forsvarsminister Jens Chr. Hauge, kirke- og undervisningsminister Kaare Fostervoll, utenriksminister Trygve Lie, arbeidsminister Nils Langhelle, handelsminister Lars Evensen.
(Foto: Arbark).

1951: Regjeringsskifte med kaffe og kringle


19. november 1951 er det skifte mellom Gerhardsens andre regjering og Oscar Torps regjering. Her tar Torp to trinn om gangen i den regnvåte trappen til Regjeringsbygningen, på vei fra statsrådsmøte på Slottet til Statsministerens kontor. (Foto: Sverre A. Børretzen/Aktuell/NTBScanpix).


På statsministerkontoret i andre etasje blir Torp tatt imot av avtroppet statsminister statsminister Gerhardsen. (Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum).


Skiftet blir markert med kaffe og kringle i sofakroken på kontoret.

Fra venstre kontorfullmektig Elsa Sund (senere Guldvog), sekretær Ragnhild Skutle, avtroppet statsminister Einar Gerhardsen, Werna Gerhardsen, sjåfør Nils Mjølund (bak), statsminister Oscar Torp, statsministersekretær Arnfinn Guldvog (bak) og kontorassistent Berit (Mosse) Monsen. (Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum).

1950-årene: En vanlig dag på kontoret


Statsminister Einar Gerhardsen med matpakke på kontoret en vinterdag i 1950-årene. (Foto: Arbark).

1957: Statsministeren 60


10. mai 1957 runder statsminister Gerhardsen 60 år. Han har nå vært tilbake på statsministerkontoret siden januar 1955. Gjennom gardinene i vinduet mot Akersgaten skimtes Togagården, som i dag er en del av R5-bygningen. (Foto: NTB Scanpix, Sverre A. Børretzen/Aktuell)