1945: Statsrådsalen tas tilbake

14. mai 1945 tok kongehus og regjering tilbake Statsrådsalen på Slottet. Regjeringsdelegasjonen, under kronprins Olavs og fungerende statsminister Oscar Torps ledelse, hadde kommet til Oslo 12. og 13. mai, og overtok nå den sivile regjeringsmakten fra Hjemmefrontens ledelse.

Siden 5. februar 1942 hadde Slottet da i mer enn tre år vært i bruk som kontor og møtelokaler for ministerpresident Vidkun Quislings nazi-regjering i det tysk-okkuperte Norge. Siste gang det var holdt statsråd i salen, var fredag 5. april 1940.

Regjeringsdelegasjonen i møte med kronprins Olav 22. mai 1945, i Statsrådsalen på Slottet.
Regjeringsdelegasjonen i møte med kronprins Olav 22. mai 1945, i Statsrådsalen på Slottet. Fra venstre forsvarsminister Oscar Torp - også fungerende stats- og utenriksminister i Oslo, justisminister Terje Wold - også fungerende kirke- og undervisningsminister, finansminister Paul Hartmann - også fungerende landbruksminister, sosialminister Sverre Støstad - også fungerende forsyningsminister, handelsminister Sven Nielsen - også fungerende arbeidsminister og fungerende skipsfartsminister. Offiseren til høyre er delegasjonens sekretær, byråsjef - senere ambassadør - Thore Boye, i "blåmajor"s uniform. Et mørkeblått felt i majordistinksjonen viser at personen er sivil embetsmann i militær uniform. Foto: NTB Scanpix

Regjeringsdelegasjonen kom fra London langs to ruter. 12. mai kom statsrådene Sverre Støstad og Paul Hartmann med tog fra Stockholm, dit de like før var kommet med fly fra London. 13. mai kom kronprins Olav og statsrådene Torp, Wold og Nielsen direkte fra England med et britisk marinefartøy.

10 møter 14.-29. mai 1945
I regjeringsdelegasjonens første møte 14. mai deltok også  Hjemmefrontens ledelse. Her erklærte lederen Paal Berg at de nå betraktet sitt arbeid for avsluttet. I møtet 18. mai meldte justisminister Wold forøvrig at prispolitifullmektig Jens Chr. Hauge, inntil 8. mai Milorgs sjef, var beskikket som direktør for Erstatningsdirektoratet.

I delegasjonens møte 19. mai meldte Wold at rikspolitisjefen skulle overta "det tidligere Politidepartementets lokaler i Akersgaten 44". Det innebar at Andreas Aulie, siden 1943 Norges rikspolitisjef i eksil i London, flyttet inn der NS-minister Jonas Lie få dager før hadde holdt til i det tidligere Militærhospitalet i Empirekvartalet.

I møtet 22. mai meldte statsråd Støstad at "opprenskningen i Sosialdepartementet var gjennomført". Det ser ut til at dette var et av departementene der det gikk raskest å fjerne nazister fra embeter og stillinger. 24. mai meldte Wold at Justisdepartementet ville opprette et utvalg som skulle vurdere "tvilsomme tilfeller av statstjenestemenns holdning i okkupasjonstiden".

Delegasjonen valgte å be Oslo kommune ta seg av planlegging og gjennomføring av Kongens og resten av regjeringens ankomst fra London. 22. mai regnet delegasjonen med at konge og regjering ville komme samtidig. Da det 29. mai var klart at regjering og 700 departementsansatte ville komme 31. mai og Kongen og resten av kongefamilien 7. juni, ble det bestemt at "departementsrådmennene" - departementenes fungerende sjefer - skulle stå for mottagelsen av regjeringen.

Midt i mai ble det opprettet et midlertidig protokollkontor for å ta seg av utenlandske diplomater som kom til Oslo. I samråd med rådmann Preben Prebensen i Handelsdepartementet, senere ambassadør som krigen igjennom hadde vært blant dem som holdt departementshjulene i gang uten å falle ned på nazistisk side, ble UD-sekretær og senere ambassadør Øivind Scott-Hansen satt til denne oppgaven.

Faksimile fra rapporten
21. juni 1945 signerte regjeringsdelegasjonens medlemmer og sekretær rapporten om delegasjonens arbeid i Oslo 14. - 29. mai 1945. Foto: Statsministerens kontor

12. juni 1945 holdt kong Haakon VII og Johans Nygaardvolds regjering statsråd på Slottet for første gang siden april 1940.

Mot venstre fra Johan Nygaardsvold: stortingspresident Carl J. Hambro, ?, sosialminister Sverre Støstad, rådmann Alv H. Helland i Kirke- og undervisningsdepartementet, tidligere statsråd og hjemmefrontsleder Gunnar Jahn, ? og rådmann Sverre Iversen i Sosialdepartementet. Mot høyre fra Nygaardsvold: utenriksminister Trygve Lie, påtroppende skipsfartsminister Arne Sunde, forsvarsminister Oscar Torp, forsyningsminister Anders Frihagen, påtroppende skipsfartsminister Tor Skjønsberg, og finansminister Paul Hartmann.
Det gikk ikke like raskt å ta tilbake Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1 (nordkvartalet), som siden 1919 var blitt brukt til regjeringskonferanser. Den var skadet etter det britiske flyangrepet nyttårsaften 1944. 12. juni 1945, samme dag som Nygaardsvolds regjering møtte i statsråd på Slottet for første gang, ble det holdt en utvidet regjeringskonferanse i Regjeringsbygningen (G-blokken) i Akersgaten, trolig i rom 121. Mot venstre fra Johan Nygaardsvold: stortingspresident Carl J. Hambro, ?, sosialminister Sverre Støstad, rådmann Alv H. Helland i Kirke- og undervisningsdepartementet, tidligere statsråd og hjemmefrontsleder Gunnar Jahn, påtroppende skipsfartsminister Tor Skjønsberg og rådmann Sverre Iversen i Sosialdepartementet. Mot høyre fra Nygaardsvold: utenriksminister Trygve Lie, avtroppende skipsfartsminister Arne Sunde, forsvarsminister Oscar Torp, forsyningsminister Anders Frihagen, ?, og finansminister Paul Hartmann. Foto: NTB Scanpix

1940-1945
Både Slottet og regjeringslokalene ellers i byen hadde i krigsårene vært i bruk av nazi-myndighetene.

De kommissariske (konstituerte) statsrådene som Adolf Hitlers riksforstander Josef Terboven oppnevnte 25. september 1940, hadde hatt sine konferanser - normalt uten partiformann Vidkun Quisling - i Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1 fra september 1940 til februar 1942.

Første nazi-ministerkonferanse i Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1 26. september 1940, ledet av sjøfartsminister Kjeld Stub Irgens. Salen er uendret fra regjeringen Nygaardsvolds siste regjeringskonferanse der et halvt år tidligere.
Første nazi-ministerkonferanse i Statsrådsalen i Victoria Terrasse 1 26. september 1940, ledet av sjøfartsminister Kjeld Stub Irgens. Salen er uendret fra regjeringen Nygaardsvolds siste regjeringskonferanse der et halvt år tidligere. Mot venstre fra Irgens: arbeidsminister Tormod Hustad, handelsminister Sigurd H. Johannessen, landbruksminister Thorstein Fretheim, justisminister Sverre P. Riisnæs, kirke- og undervisningsminister Ragnar S. Skancke, arbeids- og idrettsminister Axel H. Stang, statsrådsekretær Rolf Jørgen Fuglesang. Mot høyre fra Irgens: innenriksminister Albert Hagelin, sosialminister Birger Meidell, politiminister Jonas Lie, finansminister Erling Sandberg, forsyningsminister Øystein Ravner, kultur- og folkeopplysningsminister Gulbrand Lunde. Foto: Riksarkivet

Fra 5. februar 1942 og resten av krigen hadde Quislings "nasjonale regjering" møttes på Slottet, der Quisling og hans stab hadde sine kontorer de tre siste krigsårene.

Ministerpresident Vidkun Quisling leder møte i sin "nasjonale regjering" i Den daglige spisesal på Slottet, muligens 5. februar 1942. Møblene er flyttet fra Statsrådsalen, Quisling bruker en annen stol enn kongens.
Ministerpresident Vidkun Quisling leder møte i sin "nasjonale regjering" i Den daglige spisesal på Slottet, muligens 5. februar 1942. Møblene er flyttet fra Statsrådsalen, Quisling bruker en annen stol enn kongens. Fra høyre på bortre side av bordet: innenriksminister Albert Hagelin, landbruksminister Thorstein Fretheim, kirke- og undervisningsminister Ragnar Skancke, politiminister Jonas Lie, sosialminister Johan Lippestad, finansminister Frederik Prytz. Fra høyre med ryggen til: sjøfartsminister Kjeld S. Irgens (skjult bak fotografen), arbeidsminister Tormod Hustad, justisminister Sverre P. Riisnæs, kultur- og folkeopplysningsminister Gulbrand Lunde, arbeids- og idrettsminister Axel Stang, handelsminister Eivind Blehr. Nederst ved bordet partiminister og statsrådsekretær Rolf J. Fuglesang. Foto: Foto: Riksarkivet

Kilde:
Kvistad, John Mikal, Utenriksdepartementet.
Riksarkivet/Statsrådssekretariatet: Rapport fra Regjeringsdelegasjonen til Hans Majestet Kongen bilagt protokoll for delegasjonens møter i Oslo i tiden 14. - 29. mai 1945.