Assisterende utenriksråd Vegar Sundsbø Brynildsen

Assisterende utenriksråd Vegar Sundsbø Brynildsen

E-post: Vegar.Sundsbo.Brynildsen@mfa.no
Telefon: 23 95 00 41