Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3141-3160 av 3219 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Brev til Storebrand ASA

  30.08.2000 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 Oslo Deres ref Vår ref Dato kons.jur.sb9 00/3258 FM AAL 30.8.2000 Finansbanken ASA – erverv av Den Københavnske Bank A/S Det vises til Deres brev 30. mai 2000 og Kredittilsynets tilråding 14. juli 2000. Med

 • Det nasjonale miljørettslige handlingsrom i EØS-avtalen

  18.08.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Det nasjonale miljørettslige handlingsrom i EØS-avtalen Nei til EU v/Morten Harper Arbeidersamfunnets plass 1 0181 OSLO Det vises til ditt brev av 30. mars 2000 og senere telefonsamtale om ovennevnte. Vi beklager at vi ikke har vært i stand til å

 • Oppsummeringsbrev 17.08.2000

  18.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 17.08.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 27.03.00 - 03.07.00 Fra Fylkesmannen i Nordland v/ Walter Tjønndal 1. Det dreier seg om

 • Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

  11.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000 Borre – Nykirke næringsområde Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999. Saken er i

 • Borre - Nykirke næringsområde (landbruk/jordvern)

  11.08.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 11.08.2000 Borre – Nykirke næringsområde Borre kommune – Innsigelse til kommuneplanens arealdel (1997-2008) for Nykirke næringsområde Vi viser til brev fra fylkesmannen i Vestfold datert 15. desember 1999. Saken er i

 • Oppsummeringsbrev 07.07.2000

  03.08.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA-ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 07.07.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 20.03.00 - 05.06.00 En utfyllende redegjørelse for føring av avtalefestet pensjon (AFP) vil bli

 • Brev til Storebrand ASA

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Storebrand ASA Postboks 1380 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 99/5835 FM HKN 28.6.2000 Storebrand ASA – søknad om tillatelse til å erverve 50 prosent av aksjene i livsforsikringsselskapet Euroben Life and Pension Limited i Irland Det vises til

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  28.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM EGR 28.6.2000 Erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til departementets brev av 13. juni 2000 med

 • Den europeiske pakta om region- og minoritetsspråk

  27.06.2000 Brev Kulturdepartementet

  Dei aktuelle nasjonale minoritetane og Sametinget, jf. vedlagd adresseliste Dykkar ref. Vår ref. Dato 1998/670/KU/KU2 mhk 27.06.2000 Den europeiske pakta om region- og minoritetsspråk I samsvar med artikkel 6 i den europeiske pakta for region- og

 • Retningslinjer for behandling av utslippstillatelser

  26.06.2000 Brev Klima- og miljødepartementet

  RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSER ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR GASSKRAFTVERK Brev til Statens forurensningstilsyn fra Miljøverndepartementet Dato: 23. juni 2000 Bakgrunn Som resultat av behandling av innstilling fra

 • Arbeidsnotat nr. 5: Utredning om overvåkning av EØS-avtalen

  16.06.2000 Arbeidsnotat Finansdepartementet

  Utredning om overvåkning av EØS-avtalen Dette dokumentet er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/

 • Brev til Sparebank 1 Gruppen

  13.06.2000 Brev Finansdepartementet

  Sparebank 1 Gruppen AS Postboks 1333 Vika 0112 OSLO Deres ref Vår ref Dato 00/594 FM TMo 13.6.2000 Tillatelse til erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS Det vises til Deres søknad datert 24.

 • Oppsummeringsbrev 08.06.2000

  08.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 08.06.00 KOSTRA SPØRSMÅL MOTTATT I PERIODEN 21.03.00 - 31.03.00 Følgende emner er berørt: VAR-sektoren Løpende inntektsutjevning

 • Oppsummeringsbrev (fylke)

  05.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KOSTRA - Oppsummeringsbrev (fylke) 25.11.2008 Oppsummeringsbrev november 2008 (PDF-format) 13.03.2007 Oppsummeringsbrev mars 2007 (PDF-format) 14.02.2005 Oppsummeringsbrev februar 2005 (PDF-format) 27.04.2004

 • Uttalelse fra lovavdelingen om bønnerop

  05.06.2000 Brev Justis- og beredskapsdepartementet

 • Oppsummeringsbrev (kommune)

  02.06.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  KOSTRA - Oppsummeringsbrev (kommune) 25.11.2008 Oppsummeringsbrev (PDF) 13.03.2007 Oppsummeringsbrev (PDF) 14.02.2005 Oppsummeringsbrev (PDF) 12.07.2004 Oppsummeringsbrev 29.09.2003 Oppsummeringsbrev 14.05.2003

 • Endring i de fylkesvise styrer for SND

  02.06.2000 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Endring i de fylkesvise styrer for SND Brev av 22.12.1999 Saksnr. 1999/831 Til: Alle fylkeskommuner Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Endring i de fylkesvise styrer for SND Stortinget behandlet 8. desember 1999 innstillingen fra

 • Oppsummeringsbrev 08.05.2000

  08.05.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 08.05.00 Fra Fylkesmannen i Telemark v/ Hogne West Furumo 1. Ved bygging av boliger, skoler ol. har det for noen kommuner vært vanskelig å

 • Brev til SpareBank1 Gruppen AS

  28.04.2000 Brev Finansdepartementet

  SpareBank1 Gruppen AS Postboks 1333 Vika 0112 Oslo Deres ref Vår ref Dato 00/532 FM HKN 28.4.2000 SpareBank 1 Gruppen AS - søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene og godkjennelse av endring i konsernstruktur Det vises til brev 27. januar

 • Brev til Eika-Gruppen AS

  28.04.2000 Brev Finansdepartementet

  Eika-Gruppen AS Postboks 6693 St. Olavsplass 0129 Oslo Deres ref Vår ref Dato Styret/EK 99/4150 FM HKN 28.4.2000 Eika Kort AS - søknad om unntak fra eierbegrensningsreglene Det vises til brev 25. august 1999 fra Eika-Gruppen AS hvor det søkes om