Anbud, konsesjoner og brev

 • Anbud departementene har utlyst i henhold til lov om offentlige anskaffelser
 • Utvalgte brev fra departementene.
  Brev fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv
 • Konsesjonen gir en privat markedsaktør en særlig rettighet til å utnytte økonomisk noe som det offentlige eier eller disponerer.

Viser 3321-3340 av 3483 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Moss - Bomstasjoner, Ev 6, Raukerud og Fv 311, Kambo nord (stalig plan)

  16.02.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Vedtak om statlig plan, 16.02.01 Moss – Bomstasjoner, Ev 6, Raukerud og Fv 311, Kambo nord Moss kommune – Vedtak om statlige reguleringsplaner for bomstasjoner på Ev 6 ved Raukerud og på Fv 311ved Kambo nord Med brev av 07.12.00 har

 • Moss - Bomstasjoner, Ev 6, Raukerud og Fv 311, Kambo nord (stalig plan)

  16.02.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Vedtak om statlig plan, 16.02.01 Moss – Bomstasjoner, Ev 6, Raukerud og Fv 311, Kambo nord Moss kommune – Vedtak om statlige reguleringsplaner for bomstasjoner på Ev 6 ved Raukerud og på Fv 311ved Kambo nord Med brev av 07.12.00 har

 • Oppsummeringsbrev 14.02.2001

  15.02.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Regler for bruk av vannscootere

  15.02.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Brev til kommunene i forbindelse med lovendringen for bruk av vannscootere, sendt 11. juli 2000: Regler for bruk av vannscootere Utdrag fra lovteksten Kommunenes adgang til å fravike forbudet gjennom lokale forskrifter Ot.prp. nr. 38 (1998-99) (

 • Brev til ACTA Holding ASA

  09.02.2001 Brev Finansdepartementet

  ACTA Holding ASA Adm direktør Alfred Ydstebø Børehaugen 1 4006 Stavanger Deres ref Vår ref Dato 00/4346 FM HKN 9.02.2001 ACTA-konsernet Det vises til Finansdepartementets brev 26. januar 2001 og møte med representanter fra og brev fra ACTA ASA hhv

 • Hammerfest - Masseuttak, Strømsnes (reindrift)

  05.02.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.01 Hammerfest – Masseuttak, Strømsnes Hammerfest kommune – Innsigelse til reguleringsplan for massetak på Strømsnes Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 7. juli 2000. Saken er i henhold til

 • Hammerfest - Masseuttak, Strømsnes (reindrift)

  05.02.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 05.02.01 Hammerfest – Masseuttak, Strømsnes Hammerfest kommune – Innsigelse til reguleringsplan for massetak på Strømsnes Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 7. juli 2000. Saken er i henhold til

 • Brev til Tingvoll Sparebank

  01.02.2001 Brev Finansdepartementet

  Tingvoll Sparebank 6630 Tingvoll Deres ref Vår ref Dato 01/287 FM TMo 1.02.2001 Tillatelse til sammenslutning mellom Tingvoll Sparebank og Øksendal Sparebank Det vises til Deres brev 1. desember 2000, der det søkes om godkjenning av vedtak om

 • Tilbaketrekkjing av konsesjonsutlysinga

  30.01.2001 Konsesjon Kulturdepartementet

  Tilbaketrekkjing av konsesjonsutlysinga Kulturdepartementet lyste 21. september 2000 ut ein konsesjon for riksdekkjande, reklamefinansierte fjernsynssendingar formidla via analoge bakkesendarar i Noreg. Søknadsfristen var sett til 21. februar 2001.

 • Eigersund - Kommunedelplan, Nordra Sundet (strandsone/friluftsliv/landskap)

  30.01.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 30.01.2001 Eigersund – Kommunedelplan, Nordra Sundet Eigersund kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Nordra Sundet Vi viser til brev fra fylkesmannen i Rogaland datert 23. august 2000. Saken er i henhold til plan-

 • Eigersund - Kommunedelplan, Nordra Sundet (strandsone/friluftsliv/landskap)

  30.01.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 30.01.2001 Eigersund – Kommunedelplan, Nordra Sundet Eigersund kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Nordra Sundet Vi viser til brev fra fylkesmannen i Rogaland datert 23. august 2000. Saken er i henhold til plan-

 • NTP 2002-2011 - retningslinjer for handlingsprogram - brev til etatene

  29.01.2001 Brev Samferdselsdepartementet

  NTP-hovedside Det kongelige Samferdselsdepartement Dato: 25.10.2000 Ref. 00/3028 Likelydende til: Jernbaneverket Kystverket Luftfartsverket Vegdirektoratet Retningslinjer for transportetatenes arbeid med sektorvise handlingsprogram for perioden 2002

 • eRegelprosjektet - Invitasjon til høringsmøte 15. februar 2001

  29.01.2001 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

  Se adresseliste Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2001/428 IT-ITN EAB 29.01.2001 eREGELPROSJEKTET – INVITASJON TIL ÅPENT HØRINGSMØTE Regjeringen har som mål at elektronisk informasjon, så langt som mulig, likestilles med papirbasert

 • NTP 2002-2011 - retningslinje 2 - brev til etatene

  29.01.2001 Brev Samferdselsdepartementet

  NTP-hovedside Det kongelige Samferdselsdepartement Dato: 03.11.98 ref. 98/2400-412.3 Likelydende til: Vegdirektoratet Luftfartsverket Jernbaneverket Kystdirektoratet Retningslinje 2 for etatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2002-2011

 • NTP 2002-2011 - retningslinje 1 - brev til etatene

  29.01.2001 Brev Samferdselsdepartementet

  NTP-hovedside Det kongelige Samferdselsdepartement dato: 20.07.98 ref. 97/2771 Likelydende til: Vegdirektoratet Luftfartsverket Kystdirektoratet Jernbaneverket Retningslinje 1 for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2002-2011 Vedlagt

 • Brev til Advokatfirmaet Schjødt AS

  26.01.2001 Brev Finansdepartementet

  Advokatfirmaet Schjødt AS Postboks 2444 Solli 0201 Oslo Deres ref Vår ref Dato 00/4346 FM HKN 26.01.2001 Etablering av forretningsbank og finanskonsern Det vises til Deres brev 14. og 26. april 2000 hvor De på vegne av Sundal Collier Holding ASA

 • Inntektsutjevning

  24.01.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkeskommunene Deres ref Vår ref Dato 00/4268 .01.2001 Inntektsutjevning Vi viser til rundskriv H-1/01 fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det inntektsutjevnende tilskuddet er omtalt. Anordningsprinsippet Det inntektsutjevnende tilskuddet

 • Inntektsutjevning

  24.01.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene Deres ref Vår ref Dato 00/4268 24.01.2001 Inntektsutjevning Vi viser til rundskriv H-1/01 fra Kommunal- og regionaldepartementet hvor det inntektsutjevnende tilskuddet er omtalt. Anordningsprinsippet Det inntektsutjevnende tilskuddet skal

 • Tromsø - Boliger, Tønsnes (nasjonalhavn)

  12.01.2001 Brev Klima- og miljødepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 12.01.01 Tromsø - Boliger, Tønsnes Tromsø kommune - Innsigelse til reguleringsplan for 6 boligtomter på eiendommen 12/1 Tønsnes Det vises til oversendelse av 12.10.00 fra Fylkesmannen i Troms. Saken er i henhold til plan

 • Tromsø - Boliger, Tønsnes (nasjonalhavn)

  12.01.2001 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 12.01.01 Tromsø - Boliger, Tønsnes Tromsø kommune - Innsigelse til reguleringsplan for 6 boligtomter på eiendommen 12/1 Tønsnes Det vises til oversendelse av 12.10.00 fra Fylkesmannen i Troms. Saken er i henhold til plan

Til toppen