Saksgang: Endringer i markedsføringsloven – merking av retusjert reklame mv.

Forslag om endringer i markedsføringsloven. Gjelder blant annet forslag om innføring av plikt til å merke retusjert reklame.

Følg saken