Statsbudsjettet 2006

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet