Revidert budsjett 2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen Stoltenberg la 15. mai 2009, kl 10:15 frem forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2009. På denne siden er informasjon fra Forsvarsdepartementet, budsjettdokumentene, departementenes samleside og Finansdepartementets budsjettportal tilgjengelig.