Høringsuttalelser

Høringsinstanser med merknader:

Den norske Revisorforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

KPMG AS

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Siviløkonomene

Sparebankforeningen

Høringsinstanser uten merknader:

Brønnøysundregistrene

Coop Norge

Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon

Justisdepartementet

Konkurransetilsynet

Norges Bank

Norges Kommunerevisorforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Til toppen