Oversikt over vedlegg på svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Vedlegg nr. 

Fra

Til

Dokument

 

1

Hdir

HOD

Svar på oppdrag 576 Situasjonsforståelse Covid-19. Vurdering av 11. desember 2021, med enkelte justeringer ved oversendelse 13. desember 2021.

Se lenke:

Oppdrag 576

2

Hdir

HOD

Svar på Oppdrag 589 Om å vurdere karanteneregler for barn og ansatte i barnehager og skoler fra skolestart i januar 2022 m.m. Vurdering av 20. desember 2021, oversendt i revidert versjon 27. desember 2021.

Se lenke:

Oppdrag 589

 

3

Hdir

HOD

Svar på Oppdrag 590 Om helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i nasjonale smitteverntiltak. Vurdering av 7. januar 2022, oversendt i revidert versjon 9. januar 2022.

Se lenke:

Oppdrag 590

4

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Ukesrapport uke 48

Se lenke:

Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

 

 

5

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Ukesrapport uke 49

Se lenke:

Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

 

6

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Ukesrapport uke 50

Se lenke:

Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

 

7

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Ukesrapport uke 51

Se lenke:

Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

 

8

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Ukesrapport uke 52

Se lenke:

Situasjonsrapport COVID-19 (fhi.no)

 

9

Hdir

HOD

Situasjonsrapport nr. 198, 1. desember 2021

Unntatt offentlighet

10

Hdir

HOD

Situasjonsrapport nr. 199, 8. desember 2021

Unntatt offentlighet

11

Hdir

HOD

Situasjonsrapport nr. 200, 15. desember 2021

Unntatt offentlighet

 

12

Hdir

HOD

Situasjonsrapport nr. 201, 22. desember 2021

Unntatt offentlighet

13

Hdir

HOD

Situasjonsrapport nr. 202, 29. desember 2021

Unntatt offentlighet

14

Hdir

HOD

Situasjonsrapport nr. 203, 5. januar 2022

 

Unntatt offentlighet

15

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Risikovurdering av 13. desember 2021

Se lenke:

risikovurdering-2021-12-13.pdf (fhi.no)

16

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Risikovurdering av 22. desember 2021 Covid-19-epidemien: Risiko ved covid-19-epidemien og ved omikronvarianten i Norge

Se lenke:

risikovurdering-2021-12-22.pdf (fhi.no)

17

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Risikovurdering av 12. januar 2022

Se lenke:

Notat om risiko 12.1.2022 (fhi.no)

18

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Modelleringsrapport datert 8. desember 2021

Se lenke:

national_regional_model_08_december_2021.pdf (fhi.no)

19

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Modelleringsrapport datert 11. desember 2021

Se lenke:

2021_12_11_rapport_korttidsframskrivninger.pdf (fhi.no)

20

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Modelleringsrapport datert 22. desember 2021

omicron_modelling_report_2021_12_22.pdf (fhi.no)

21

FHI

Publikasjon på FHIs nettsider

Modelleringsrapport datert 12. januar 2022

Se lenke:

Microsoft Word - Updated Omicron modelling primo January 2022.docx (fhi.no)

22

Udir

KD

E-post datert 6. desember 2021

Se vedlegg (PDF)

23

Udir

KD

Brev om vurdering av situasjonen og en ev. innstramming datert 10. desember 2021

Se vedlegg (PDF)

24

Udir

KD

Brev om skolestart datert 17. desember 2021

Se vedlegg (PDF)

25

Udir

KD

E-post datert 10. januar 2022

Se vedlegg (PDF)

26

Udir

KD

Ukentlig rapportering 15. desember 2021

Se vedlegg (PDF)

27

Udir

KD

Ukentlig rapportering 22. desember 2021

Se vedlegg (PDF)

28

Udir

KD

Ukentlig rapportering 7. januar 2022

Se vedlegg (PDF)

29

Udir

KD

Ukentlig rapportering 14. januar 2022

Se vedlegg (PDF)

30

Kongen i statsråd

 

Kongelig resolusjon av 14. desember 2021

Se lenke:

kgl-res-141221-fastsettelse-av-endringer-i-covid-19-forskriften.pdf (regjeringen.no)

31

Hdir

HOD

Svar på oppdrag 599 – Innretningen av trafikklysmodellen og veiledere om smittevern datert 7. januar 2022

Se lenke:

Oppdrag 599