UNGASS 2016 – Dialogmøte 1. mars 2016

14.–22. mars avvikles årets møte i FNs narkotikakommisjon (CND) i Wien. Deretter arrangeres FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om narkotika den 19.-21. april i New York.

Under UNGASS skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019 da det skal framforhandles ny handlingsplan. Etter planen skal dokumentet som skal vedtas under spesialsesjonen sluttforhandles i forbindelse med årets CND medio mars.

Det er stor interesse og debatt om narkotikapolitikken og mange organisasjoner har synspunkter om UNGASS og Norges posisjoner. Jeg inviterer derfor representanter for sivilt samfunn til et dialogmøte og ber om innspill fra organisasjonene om hva de mener er viktig i internasjonal narkotikapolitikk og hvordan dette bør gjenspeiles i norske posisjoner under UNGASS. Vår ambassadør til Wien, Bente Angell-Hansen, vil i tillegg orientere om prosessen fram mot UNGASS og hvor forhandlingene står.

Jeg har invitert utvalgte organisasjoner til å holde forberedte innlegg på tre minutter, men det er også satt av tid til innspill fra salen og debatt.

Med hilsen

Bent Høie                                                                                

Program

10.00 – 10.10: Norske posisjoner, Helse- og omsorgsminister Bent Høie

10.10 – 10.30: Hvor står forhandlingene og hvilke resultater kan vi forvente?, Ambassadør Bente Angell-Hansen

10.30 – 11.40: "Våre forventninger" - forberedte innlegg a 3 minutter

  • RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
  • Foreningen for human narkotikapolitikk
  • Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
  • Normal
  • Kreftforeningen
  • Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon
  • LAR-Nett Norge
  • Barn av rusmisbrukere
  • HivNorge

Innspill fra salen - debatt.

11.40-11.45: Oppsummering og avsluttende kommentarer, Bent Høie

Tid:    1. mars, kl. 10.00 - 11.45.

Sted: Thon Conference, Universitetsgaten 25, Oslo