Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. februar 2011 ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Departementet har i tillegg utarbeidet merknader til de enkelte bestemmelser i forskriften.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Brev 4. februar 2011 til universiteter og høgskoler om den nye forskriften
(PDF-fil)

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (PDF-fil)

Forskrift 3. februar 2011 nr. 107 om rammeplan for ingeniørutdanning (lenke til Lovdata)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.