Vedrørende statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS

Jeg viser til brev 1. desember 2015 og mine tidligere svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. og 23. november 2015.

Brev av 7.12.15 fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Stortinget (pdf)