Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2021

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 – tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg