Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2022

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2022 – tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg