Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2019

Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2019 - tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg: