Oppdragsbrev til fylkeskommunane 2017

Her er oppdragsbrev for statsbudsjettet 2017 - tilskot til fylkeskommunane under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk, med vedlegg.

Vedlegg: