Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. For lettere å se sammenhengen mellom styring, oppdrag, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil også årsrapporten til underliggende etater være tilgjengelig her.

Tildelingsbrev 2017

Miljødirektoratet

Tildelingsbrev 2017 for Miljødirektoratet (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Miljødirektoratet (pdf)

Norad

Tildelingsbrev 2017 for Norad (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i saker som gjelder klima- og skogsatsingen i NORAD (pdf)

Norges forskningsråd

Tildelingsbrev 2017 for Norges forskningsråd (pdf)

Norsk Kulturminnefond

Tildelingsbrev 2017 for Kulturminnefondet (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Kulturminnefondet (pdf)

Norsk Polarinstitutt

Tildelingsbrev 2017 for Norsk Polarinstitutt (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Norsk Polarinstitutt (pdf)

Riksantikvaren

Tildelingsbrev 2017 for Riksantikvaren (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Riksantikvaren (pdf)

Svalbards miljøvernfond

Tildelingsbrev 2017 for Svalbards miljøvernfond (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Svalbards miljøvernfond (pdf)

Tildelingsbrev 2016

Miljødirektoratet

NORAD

Norsk kulturminnefond

Norsk polarinstitutt

Riksantikvaren

Svalbards miljøvernfond

Norges forskningsråd

Tildelingsbrev og årsrapporter 2015

Miljødirektoratet

NORAD

Norsk kulturminnefond

Norsk polarinstitutt

Riksantikvaren

Svalbards miljøvernfond

Tildelingsbrev og årsrapporter 2014

Miljødirektoratet

Riksantikvaren

Norsk kulturminnefond

Norsk polarinstitutt

Svalbards miljøvernfond

Sjøfartsdirektoratet

Norges forskningsråd

Norad