Planavdelingen informerer nr. 1-90

Om avgjørelser og veiledende uttalelser m.v. vedrørende plan- og bygningsloven til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 1‑90 (pdf)

Innhold:

Arealdelen til kommuneplan – rammeplan for avkjørsler – utleiehytter i LNF-områder