Plannytt

I Plannytt kan du lese om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart og geodata, tinglysing, matrikkel, by- og stedsutvikling.

""

Abonner på Plannytt

Meld deg på

Planavdelingen gir også ut nyhetsbrev om stedsutvikling