Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen - Konsesjonsloven og praktisering av priskontrollen