Høringsuttalelser

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter har ikke merknader

Attac - vedlegg

Barne- og likestillingsdepartementet har ikke merknader

Brønnøysundregistrene har ikke merknader

Changemaker

Coop Norge AS har ikke merknader

Den Norske Advokatforening

Fiskeri- og kystdepartementet

FNH – Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerrådet Oslo har ikke merknader

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ikke merknader

Forum for Utvikling og Miljø

GIEK – Garanti-instituttet for eksportkreditt

Handelshøyskolen BI Oslo har ikke merknader

Handelskampanjen

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke merknader

HSH - Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Justis- og politidepartementet har ikke merknader

Kirkens Nødhjelp

Konkurransetilsynet har ikke merknader

Kultur- og kirkedepartementet

La Via Campesina

Landsorganisasjonen i Norge

MENON Business Economics

Norges Bank har ikke merknader

Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund har ikke merknader

Norges Rederiforbund

Norsk Hydro ASA

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Venturekapitalforening

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oljedirektoratet

Regjeringsadvokaten

Skattebetalerforeningen har ikke merknader

Sosial- og helsedirektoratet har ikke merknader

South Centre (via Stortingets adm)

Spire – Utviklingsfondets ungdom

StatoilHydro ASA

Telenor ASA - vedlegg

Third World Network

Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma

Toll- og avgiftsdirektoratet har ikke merknader

UNIO – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Oslo – Det juridiske fakultet

Utenriksdepartementet har ikke merknader

Utviklingsfondet

Van Harten, Gus