Rapporteringsskjemaer for oljeselskaper og rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Oljeselskaper og rettighetshavere på norsk sokkel er pålagt å rapportere informasjon om flere deler av sin virksomhet til Olje- og energidepartementet. På neste side er lenker til de forskjellige rapporteringsoppgaver med skjemaer og veiledere.

Oljeselskaper og rettighetshavere på norsk sokkel er pålagt å rapportere informasjon om flere deler av sin virksomhet til Olje- og energidepartementet.  Under er lenker til de forskjellige rapporteringsoppgaver med skjemaer og veiledere.

IEA/ SOM import av råoljer

Government reporting form for crude oil imports
doc pdf

Pris- og volumrapport tørrgass

Price and volume information natural gas 1) xls pdf
Skjema for rapportering av inngåtte forpliktelser 1) xls pdf

Rapportering av beredskapslager 

Kvartalsrapportering av lagerhold xls pdf
Årsrapportering av beregningsgrunnlag xls pdf

Rapportering av informasjon om oljeselskapenes nedstrømsaktiviteter til ESA og EU etter EØS 

Indtekter på hjemmemarkedet xls pdf
Råolieforsyningsomkostninger xls pdf

 

Til toppen