Veiledninger og brosjyrer

Fakta 2014 – alt du trenger å vite om olje og gass

Norsk petroleumsverksemd

Faktaheftet 2014 er laget i samarbeid med Oljedirektoratet og gir en grundig oversikt over norsk petroleumssektor: Ressursene på norsk sokkel, rammeverket og organiseringen, norske petroleumsindustri - fra brønn til kunde og framtiden for petroleumsnæringen.

Faktaheftet 2014 er laget i samarbeid med Oljedirektoratet og gir en grundig oversikt over norsk petroleumssektor:

 • Ressursene på norsk sokkel
 • Rammeverket og organiseringen
 • Norske petroleumsindustri - fra brønn til kunde
 • Framtiden for petroleumsnæringen

Nytt av året er også et eget kapittel om den norske leverandørindustrien – en høykompetent og internasjonalt konkurransedyktig del av norsk petroleumsvirksomhet.

Nøkkeltall for alle felt i drift nå er tatt ut av faktaheftet. Oppdatert feltinformasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets faktasider og i vår fakta-app ”Oil Facts”.

Last ned hele publikasjonen i pdf (5,5MB)

Send meningen din om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no

Last ned Oil Facts app med faktakart, utvinningstillatelser, selskaper, produksjon og aktive letebrønner, samt nyheter fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

    
 
 

Forord av olje- og energiminister Tord Lien 

Innholdsfortegnelse

Publikasjonsnummer

  
 

Noregs største næring

 • Norsk petroleumshistorie
 • Petroleumsverksemda i dag
 • Verknaden for Noregs økonomi
 • Selskapa på sokkelen
 • Produksjon
 • Kostnader
 
 
 

Den norske kontinentalsokkelen

 • Område på norsk sokkel
 • Den sørlege delen av Nordsjøen
 • Den midtre delen av Nordsjøen
 • Den nordlege delen av Nordsjøen
 • Norskehavet
 • Barentshavet
  • Petroleumsressursane
   

Rammeverk og organisering

 • Juridisk rammeverk
 • Statleg organisering
 • Statens inntekter frå petroleumsverksemda
 
 

Den norske petroleumsindustrien – frå brønn til kunde

 • Leiteverksemda
 • Utbygging og drift
 • Energimarknaden
 • Gasseksport frå norsk sokkel
 • Utslepp frå petroleumsverksemda
 
 
 

Leverandørindustrien

 • Utvikling og sysselsetjing
 • Omsetning
 • Leveransar i heile verdikjeda
 • Internasjonal suksess
 
 

Framtida for petroleumsverksemda

 • Forsking i olje- og gassverksemda
 • PETROMAKS 2
 • DEMO 2000
 • PETROSENTER – Forskingssenter for petroleum
 • Andre forskingsprogram
 • Ei næring for framtida
 
 

Vedlegg


Vedlegg 1: Historisk statistikk
Vedlegg 2: Petroleumsressursane
Vedlegg 3: Rørleidningar og landanlegg
Vedlegg 4: Omrekningsfaktorar