Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Følgende høringsinstanser har merknader

Altibox AS

Barneombudet

Datatilsynet

El & IT Forbundet

Forbrukerrådet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

IKT Norge

Kabel Norge

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kripos


LO

NextGenTel

Norsk Journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening


Nasjonal sikkerhetsmyndighetPolitidirektoratet

Politidirektoratet - vedlegg


Politiets sikkerhetstjeneste

Post- og teletilsynet

Riksadvokaten

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Stine Sofies stiftelse

TDC AS

Tele2 Norge AS

Telenor Norge AS
Telenor - tillegg

TeliaSonera Norge AS

Vegdirektoratet

Virke
Virke - innspill til rapport

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende høringsinstanser har ingen merknader

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barneombudet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Høyesterett
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Oslo statsadvokatembeter
Regjeringsadvokaten
Utenriksdepartementet

Til toppen