Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2

Brev fra statsminister Erna Solberg til Stortingets presidentskap om forskrifter fastsatt i statsråd 29. april 2020 i medhold av koronaloven.

1. Innledning

Jeg viser til tidligere oversendelser av forskrifter fastsatt i medhold av koronaloven § 2. Etter koronaloven § 5 første ledd skal forskrifter fastsatt etter § 2 meddeles Stortinget umiddelbart etter vedtak av Kongen i statsråd.

I punkt 2 nedenfor gis en oversikt over forskrifter som i dag er fastsatt av Kongen i statsråd i medhold av koronaloven § 2. Kopi av den kongelige resolusjonen vedlegges. Forskriften anses meddelt Stortinget onsdag 29. april 2020 kl. 12.00, slik at den trer i kraft torsdag 30. april 2020 kl. 12.00, med mindre Stortinget gir melding om noe annet.

2. Forskrifter fastsatt i statsråd 29. april 2020 med hjemmel i koronaloven § 2

Forskrifter under Kunnskapsdepartementet

Med vennlig hilsen


Erna Solberg

 

Signert brev (pdf)