Helse- og sosialrett

Tolkningsuttalelser om abortloven