Tolkningsuttalelser om lov om Statens pensjonskasse