Historisk arkiv

T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veileder og brosjyre

T-1443, 2005

ISBN 82-457-0391-5

Landbruk Pluss bygger på fortidas kunnskap, og utnytter framtidas muligheter – til å opprettholde aktive bygder og levende kulturlandskap. Plan- og bygningsloven skal oppleves som et nyttig verktøy i denne utviklingen. Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet har laget veileder om temaet.

Les mer: