Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 81-100 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Stoltenbergs andre regjering har søkt avskjed

  14.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00, slik statsministeren varslet i Stortinget i formiddag. Kongen godtok søknaden og ba regjeringen fortsette som forretningsministerium inntil ny

 • Norge evaluerer FN, utviklingsbankene og globale fond

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har i samarbeid med Norad nå gjennomgått 29 multilaterale organisasjoner, med egne profilark for hver organisasjon.

 • Mer lik godtgjøring til elever og menige

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Tar sikte på å øke korporalstillegget. Regjeringen tok i år det første skrittet for å skape større økonomisk likhet mellom vernepliktige som gjennomfører en befalsutdanning, og de som avtjener førstegangstjenesten. Dette ble gjort ved å øke

 • Statsministeren har varslet avskjedssøknad

  14.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter finanstalen i Stortinget i formiddag ba statsminister Jens Stoltenberg om ordet for å varsle at hans regjering vil søke avskjed i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00.

 • The Norwegian Defence Budget for 2014

  14.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  In the national budget for 2014, the government continues to give considerable priority to the Norwegian Armed Forces, and to ensure a predictable and stable foundation for the further modernisation of the Defence sector. Maintaining a sustainable

 • Statsbudsjettet 2014: Beredskapssatsingen fortsetter

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

 • Statsbudsjettet 2013: Milliardsatsing på politiet

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med én milliard kroner. - Vi vil blant annet øke bemanningen til politiet lokalt og fornye IKT-løsningene for å gjøre det mulig å jobbe smartere, sier justis- og beredskapsminister

 • Statsbudsjettet 2014: Styrker kampen mot ungdomskriminalitet

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til å forebygge ungdomskriminalitet og innføre en egen straffereaksjon for ungdom.

 • Statsbudsjettet 2014: Vil ta imot flyktninger fra Syria

  14.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har foreslått en tilleggskvote på 1 000 plasser for flyktninger fra Syria. I tillegg foreslår regjeringen å styrke saksbehandlingskapasiteten i utlendingsforvaltningen og øke tilskuddet til kommuner med asylmottak.

 • Budsjettmålet for trosopplæringsreformen innfris

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Bevilgningene til kirken foreslås økt med 109 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 6,6 prosent fra 2013. Det er satt av mer penger til

 • 621 millioner til sikring og drift av erstatningslokaler

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 621 millioner kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. Midlene skal brukes til husleie og sikringstiltak i departementenes

 • Statsbudsjettet 2014: Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner til gratis kartdata

  14.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  I september friga Miljøverndepartementet en rekke sentrale kartdatasett for gratis nedlasting. Det omfatter blant annet alle datasett som inngår i den landsdekkende hovedkartserien Norge 1:50.000, detaljerte data over alle kommunegrenser, en

 • Styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne

  14.10.2013 Pressemelding Arbeidsdepartementet

  Regjeringen styrker innsatsen for personer med nedsatt arbeidsevne med 2000 tiltaksplasser sammenlignet med 2013. - Dette gjør det mulig å gi blant annet denne gruppen tilbud om tiltaksplasser i ordinært arbeidsliv i større grad enn i dag, sier

 • Nordiske utenriksstasjoner

  14.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Samlokalisering av Nordens kontorer i New York kan bli en realitet i 2018 om Norge og de nordiske utenriksministrene får det som de vil.

 • Forsvarsbudsjettet 2014: Betydelig styrking av Hæren og Heimevernet

  14.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  -I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre den betydelige satsingen på Hæren og Heimevernet. I 2014 foreslår regjeringen å forsere den planlagte styrkingen av Hæren og Heimevernet, sier forsvarsminister Anne-Grete

 • 86,04 millionar til regional utvikling i Oppland

  14.10.2013 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om at tilskotet til Oppland fylkeskommune for regional utvikling blir på om lag 86,04 millionar kroner i 2014.

 • Et budsjett for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

  14.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  - Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er godt tilpasset en situasjon der

 • 20 millionar kroner til styrkt beredskap mot akutt forureining

  14.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  -Med denne bevillinga til beredskap og overvaking, vil vi styrke sjøtransporten og sikre ei god miljø- og ressursforvaltning, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 • Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

  14.10.2013 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til flom- og skredforebyggende arbeid med om lag 70 millioner kroner over Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) sitt budsjett.

 • Økte bevilgninger til samiske formål

  14.10.2013 Pressemelding Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 912 millioner kroner til samiske formål i 2014, en økning på 26 millioner kroner fra 2013. - Samlet har det vært en økning på 317 millioner kroner til samiske formål siden regjeringen tiltrådte i 2005. Jeg er