Historisk arkiv

Hele næringen på seminar om HMS på sokkelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

14. november arrangerte Arbeids- og sosialdepartementet seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

På første rad i auditorium: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (til høyre), politisk rådgiver Julie Midtgarden Remen, departementsråd Eli Telhaug, ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas og direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold
Til stede på seminar om HMS i petroleumsvirksomheten: arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (til høyre), politisk rådgiver Julie Midtgarden Remen, departementsråd Eli Telhaug, ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas og direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold. Foto: ASD

Hele næringen, forskere og myndigheter kom sammen for i fellesskap å ta tak i HMS-utfordringene i oljenæringen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpnet seminaret: 

– Selv om sikkerhetsnivået er høyt i oljenæringen, er det fortsatt utfordringer å ta tak i. Det gjelder både arbeidsmiljø og storulykkesrisiko. Et godt og konstruktivt samarbeid er den beste garantisten for å sikre et fortsatt høyt HMS-nivå, og kontinuerlig forbedring, sa statsråden. 

Statsråden har varslet en stortingsmelding om HMS-tilstanden i oljenæringen våren 2018.

Fire temaer

Fire temaer sto på dagsorden for seminaret: 

  • Handlingsrommet i HMS-regimet
  • Konsesjonssystemet
  • Næringens ansvar
  • Tilsynsoppfølgingen

Opptak av seminaret

Se seminaret i opptak:

Nett-tv Seminar om HMS på sokkelen

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentasjoner