Historisk arkiv

Norge, Sverige og Danmark fordyper sitt operative forsvarssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark har undertegnet en avtale som forsterker samarbeidet om operasjonsplanlegging.

 

Forsvarsministrene fra Norge, Sverige og Danmark
Forsvarsministerne Frank Bakke-Jensen (Norge), Peter Hultqvist (Sverige) og Trine Bramsen (Danmark) undertegnet en trilateral avtale om fordypet samarbeid. Foto: Det svenske Forsvarsdepartementet

- En alvorlig sikkerhetspolitisk krise i Norden vil berøre alle de nordiske landene. Vi må være forberedt på å kunne handle sammen, både i fredstid og hvis en slik situasjon oppstår. Koordinering av nasjonale operative planverk vil forbedre vår evne til å samarbeide. Denne avtalen er startpunktet for et forsterket samarbeid om operasjonsplanlegging mellom Norge, Sverige og Danmark. Formålet er å legge til rette for at de tre landene raskt og effektivt kan samarbeide og samvirke, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Avtalen legger til rette for samordning av operasjoner med utgangspunkt i de sørlige skandinaviske områdene. Det vil bli etablert en styringsgruppe med representanter fra forsvarsdepartementene, og de militære myndighetene vil diskutere hvordan man kan koordinere relevante operative planverk.

- Denne avtalen utfyller det eksisterende samarbeidet med Sverige og Finland på Nordkalotten, og styrker det overordnede nordiske forsvarssamarbeidet, sier Bakke-Jensen.

Les avtalen her.

Forsvaret av Norge er basert på NATOs planverk.
- Det nordisk forsvarssamarbeidet er et viktig supplement til NATO-medlemskapet. Dette er reflektert i avtalen, understreker forsvarsminister Bakke-Jensen.

I 2018 ble en ny visjon for det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) signert. Visjonens overordnede mål slår fast at de nordiske landene skal styrke sin forsvarsevne og legge til rette for samarbeid i fred, krise og konflikt. Intensjonsavtalen støtter opp under denne visjonen.

- Det nordiske samarbeidet er sterkt, og vi arbeidet med å sikre stabilitet og sikkerhet i Norden, sier Bakke-Jensen.

Norge, Sverige og Finland undertegnet en lignende avtale om forsterket samarbeid på Nordkalotten i fjor.