Historisk arkiv

Åpen og rettferdig prioritering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Prioriteringsutvalget overrakte onsdag 12.november sin utredning til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vi bruker store ressurser på helsetjenester i Norge. Det skal vi fortsatt gjøre. Men ressursene våre er ikke uutømmelige. Prioriterer vi ett område, blir det mindre på et annet. Derfor trenger vi kriterier og systemer for prioritering. Dette er nødvendig for at vi skal få en rettferdig fordeling av helsetjenester i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 Leder av Prioriteringsutvalget Ole Frithjof Norheim og helse- og omsorgsminister Bent Høie
Leder av Prioriteringsutvalget, Ole Frithjof Norheim, overrakte rapporten "Åpent og rettferdig – prioriteringer i norsk helsetjeneste" til helse- og omsorgsminister Bent Høie. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Norge har tradisjon for å jobbe systematisk med spørsmål om prioriteringer, men mye har skjedd innen helsetjenesten siden forrige prioriteringsutvalg i 1997. Den medisinske teknologien utvikler seg i rivende fart, behandlingsmulighetene blir flere, forventningene til helsetjenestene øker og utgiftene vokser.

Prioriteringsutvalget har vurdert hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer. I mandatet har utvalget blitt bedt om å drøfte prinsipper, kriterier og virkemidler for prioritering i helsetjenesten. Utvalget, som har vært ledet av professor Ole Frithjof Norheim, ble nedsatt i fjor. Det har bestått av 14 medlemmer, og er bredt sammensatt med fagfolk og brukere fra helsetjenesten og eksperter som representerer relevante fagretninger på prioriteringsområdet: etikk, økonomi og jus.

– Utvalget har lagt grunnlaget for en bred debatt om prioritering i helsetjenesten som jeg håper mange vil engasjere seg i. Jeg kommer til å sende utredningen på høring og følge opp med en egen stortingsmelding om prioriteringer i løpet av 2016, sier Høie.

Les pressemeldingen fra Prioriteringsutvalget (pdf)

Les NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Les mer om Prioriteringsutvalget

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter