Historisk arkiv

Prioriteringsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringsoppnevnt 21. juni 2013

Regjeringen nedsatte 21. juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Utvalget skal ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen (UiB). Utvalget leverte sin rapport onsdag 12. november 2014.

Utvalget har bestått av:

 • Professor Ole Frithjof Norheim (leder), Bergen
 • Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
 • Generalsekretær Bjørnar Allgot, Oslo
 • Fastlege Bente Aschim, Oslo
 • Administrerende direktør Stener Kvinsland, Bergen
 • Tidligere stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Ørland
 • Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
 • Professor Reidun Førde, Oslo
 • Professor Jan Abel Olsen, Tromsø
 • Generalsekretær Tove Gundersen, Oslo
 • Assisterende direktør Øystein Mæland, Oslo
 • Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
 • Avdelingsoverlege Atle Moen, Asker
 • Spesialrådgiver Meetali Kakad, Oslo

Sekretariatsleder for utvalget: Ånen Ringard, Asker

Les NOU 2014: 12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

NOU 2014: 12 er sendt på offentlig høring med frist 20. februar 2015