Historisk arkiv

Digitaliseringsarbeidet i helse- og omsorgssektoren øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å styrke arbeidet med 66,3 millioner kroner til modernisering av e-reseptløsningen og samhandlingsplattform for elektroniske meldinger. E-reseptløsningen skal tilpasses ny løsning for nettapotek.

- Nye og bedre IKT løsninger er en forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. Det gir bedre ressursutnyttelse og økt brukervennlighet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

For å fortsatt kunne levere sikre elektroniske tjenester i helsetjenesten må systemene moderniseres. Regjeringen foreslår derfor å øke budsjettet for 2016 med 41,3 millioner kroner til arbeidet med å modernisere den tekniske løsningen for e-resept og elektronisk kommunikasjon (utveksling av meldinger som henvisning og epikrise). Tiltakene vil gi en mer driftssikker løsning for e-resept, og redusere kompleksiteten med dagens system for de elektroniske meldingene som går mellom de ulike behandlingsstedene.

Modernisering og tilpasninger i e-reseptløsningen skal også legge til rette for etablering av nettapotek i Norge.

- Etableringen av nettapotek i kombinasjon med løsningen for elektroniske resepter er et viktig forenklingstiltak, og vil gi befolkningen bedre tilgang til trygge og effektive legemidler, sier Høie.