Historisk arkiv

Få asylsøkere i 2016 gir mer penger til hjelp i nærområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Færre asylsøkere i 2016 gir reduserte utgifter og mulighet for å styrke innsatsen for å hjelpe flyktninger i Syrias nærområder med hele 500 millioner kroner.

– Færre asylsøkere til Norge gjør at vi sparer 1,4 milliarder kroner i år på Justis- og beredskapsdepartementets område.  Gjennom strengere asylpolitikk, tydelige signaler om at økonomiske migranter uten rett på beskyttelse ikke vil få opphold i Norge og grensekontroller i Europa har vi fått langt lavere asylankomster til Norge enn våre naboland. Dette gjør at vi kan hjelpe langt flere mennesker som har flyktet fra krig og konflikt. Regjeringen styrker innsatsen med 500 millioner som skal gå til helsehjelp, utdanning og andre nødvendigheter i nærområdene sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

– Dette viser at få asylsøkere til Norge gir mulighet til å hjelpe mange flere mennesker i nød. En streng og tydelig asylpolitikk gjør at vi kan hjelpe flere av våre medmennesker som har flyktet fra krig og konflikt i deres nærområder, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Prognosen ned fra 33 000 til 3 550

I saldert budsjett for 2016 var prognosen for antall asylsøkere på 33 000. Gjeldende prognose er nå betydelig redusert og ligger på omtrent 10 prosent av dette tallet, nærmere bestemt 3 550 asylsøkere. Dette inkluderer asylsøkere som forventes å komme gjennom EUs relokaliseringsprogram.

Dette gir reduserte kostnader innen bosetting, asylmottak og integreringstiltak. Utgifter til flyktningtiltak under Justis- og beredskapsdepartementet som er godkjent som utviklingshjelp foreslås redusert med 270 millioner kroner.

Se forslagene i Prop. 30 S (2016–2017) Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunenes utgifter

Noen kommuner har hatt utgifter i forbindelse med etablering av bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som det viser seg ikke å være behov for ved utgangen av 2016. Regjeringen vil vurdere disse kommunenes utgifter nærmere og komme tilbake til dette i forbindelse med RNB 2017.